Wat is Act

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een 3e generatie gedragstherapie, die cliënten helpt om flexibel om te gaan met de hindernissen die ze tegenkomen in het leven (Acceptance), waarna men kan overgaan tot blijven investeren in de dingen die men écht belangrijk vindt (Commitment).
ACT bestaat uit een zestal verschillende processen/vaardigheden, deze worden uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptatie:

Actief toelaten van vervelende ervaringen, gedachten, gevoelens

Defusie:

Ervaren dat je niet jouw verstand bent

Het Zelf:

Flexibeler omgaan met je (zelf)beeld

Mindfulness:

Met aandacht in het Hier en Nu zijn

Waarden:

Uitvinden wat je echt belangrijk vindt in het leven

Toegewijd Handelen:

Gaan leven op basis van jouw waarden

Binnen de praktijk maak ik actief gebruik van de ACT Guide App. Hierdoor kan ik mijn cliënten voorzien van ontelbare oefeningen, metaforen en filmpjes. Deze zijn, en worden nog steeds verder, ontwikkeld door Gijs Jansen en zijn team.   
Door actief aan de gang te gaan met deze oefeningen en metaforen, is het evidence based dat je meer psychologische flexibiliteit ontwikkelt.
Door de opleiding bij Gijs Jansen te volgen, vormt ook humor een belangrijk onderdeel van de sessies in mijn praktijk….  Niet om jezelf weg te lachen of te bagatelliseren, maar juist om anders tegen jouw gedachten, ervaringen en gevoelens aan te kijken.