Groepen

Als basis voor het werken in groepen, gaan we eerst kijken naar de blauwdruk van de deelnemers, zoals deze vanuit de Nine Star Ki worden bezien. Door inzicht te krijgen wat voor type mens iemand in de basis is, ligt de weg open om vanuit die kennis verbinding te
maken.

Middels Nieuw Systemisch Werken kunnen we kijken welke thema’s er in een groep spelen en waar die hun oorsprong in hebben.

Ook ACT leent zich goed voor de toepassing in groepen. Wij hebben immers als mensen veel dingen met elkaar gemeen. In een groep is het altijd leerzaam, om te horen hoe anderen met lastige situaties omgaan. Door de toepassing van ACT, krijgen alle deelnemers inzicht in hun eigen worstelingen.

Door gebruik te maken van oefeningen uit de diverse invalshoeken, zullen die de groep ondersteunen bij het verder uitwerken van de gezamenlijke sessies.

De groepen zijn 4 tot 5 mensen groot. De samenstelling van de groepen is doorgaans heel gevarieerd. Er zijn ook mogelijkheden om groepen te begeleiden binnen een organisatie. Er ontstaat hierdoor een beter inzicht in en empathie voor het zelf en elkaar.

Per groep worden 7 sessies van circa 2 uur gepland. Prijs op aanvraag.