Kinderen: bedplassen

De cijfers liegen er niet om, bedplassen is voor veel kinderen een probleem.
Bedplassen (de medische term is enuresis) is het legen van de blaas tijdens de slaap. Het komt bij 5 tot 10% van de basisschoolkinderen voor. Maar ook 0,5 tot 1% van de volwassenen heeft er last van. Bedplassen lijkt een simpel en niet-ernstig probleem maar het heeft veel impact op de kwaliteit van leven. Vaak is het zelfvertrouwen van bedplassers lager en is er een gevoel van schaamte. Bij kinderen in de leeftijd van 5 jaar is er sprake van ‘nachtelijke incontinentie’ als het kind twee keer per week of vaker in bed plast. Bij een kind van 7 jaar is dat als het kind één keer per maand of vaker in bed plast.

Nadat alle medische oorzaken zijn onderzocht en uitgesloten, is het goed om eens verder te kijken naar het gehele kind. Wat beweegt het kind, of juist niet? Waar wordt het blij van of juist heel verdrietig, boos etc. Ook belangrijk is om de gezins-, familie- en schoolsituatie eens door te nemen. Wordt het kind bijvoorbeeld over- of ondervraagd, heeft het faalangst, is er een sterke bewijsdrang, is het vaak ziek [geweest], etc.

Belangrijkste binnen dit traject: in het bijzijn van jouw/jullie kind hebben we het niet over bedplassen. Immers de schaamte is vaak al groot genoeg. Daarom vinden er voorafgaand, tussendoor en na de behandelingen aparte [telefonische] gesprekken plaats met de ouder[s]/verzorger[s] zonder de aanwezigheid van het kind. Tijdens de behandelingen wordt er alleen behandeld en zijn de eventuele vragen alleen gericht op het ervaren van de behandelingen. Mijn bevindingen zet ik ook pas na de behandeling in het systeem.

Dit traject omvat doorgaans het volgende:
* Inleidend [telefonisch] gesprek 30 minuten
* Behandeling kind 45 minuten
* Verwerking informatie/bevindingen 15 minuten
* Telefonische evaluatie 30 minuten
* Behandeling kind 45 minuten
* Verwerking informatie/bevindingen 15 minuten
* Telefonische evaluatie 30 minuten