Moxa

Moxa therapie  is een oud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid [artemisia vulgaris] heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een lamp met dezelfde verwarmende eigenschappen wordt geplaatst om het lichaam te verwarmen. Het werkt met name bij klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komt.
Moxa wordt steeds vaker, ook door verloskundigen zelf, gebruikt om baby’s die in een stuit liggen te laten draaien naar een hoofdligging. Voorwaarde is dat de verloskundige of gynaecoloog heeft geconstateerd dat het kindje voldoende ruimte heeft om te draaien en nog niet is ingedaald.