Nieuw Systemisch Werken

Met Nieuw Systemisch Werken krijgen mensen inzicht in hoe zij en de systemen waar ze deel van uitmaken [gezin, familie, vrienden, studie, werk, eigen vorige levens en die van de ouders] elkaar beïnvloeden.

We gaan eerst kort kijken naar jouw blauwdruk [Nine Star Ki reeks]. Door daarna goed te aarden en de energie op te schonen in ons lijf zorgen we voor een setting, die ruimte geeft om te ervaren waar de thema’s, die jouw groei stagneren, vandaan komen. Je ontwikkelt jouw gevoel om te ervaren welke thema’s daadwerkelijk van jou zijn of welke van anderen zijn en hoe daar mee om te gaan.

Door de diverse thema’s te duiden en op te schonen, krijg je de ruimte om jouw leven te leiden zonder onnodige bagage van anderen. Om de opschoningen tijdens de sessies te laten landen in jouw systeem, is het aan te raden deze opschoning gedurende twee weken elke dag even te herhalen.

Men kan ervoor kiezen een traject te volgen indien men al langere tijd problemen ervaart die maar niet lijken op te lossen. We gaan gedurende meerdere sessies aan de slag met de diverse meerdere thema’s die voortkomen/ten grondslag liggen van de problematiek. Tevens besteden we aandacht aan het landen en kunnen we aansluitend aan de slag met de verdere invulling van jouw levensopdracht.