Relatietherapie

Relatietherapie is niet alleen voor stellen, zoals doorgaans wordt aangenomen. Elke relatie kan weleens stroever lopen, tussen broers en zussen, tussen de ouder/verzorger en het [volwassen] kind, tussen vriend[inn]en, tussen collega’s, de veelheid aan relaties die gebaat
kunnen zijn bij relatietherapie is enorm.

Voor relatietherapie gaan we eerst kijken naar de blauwdruk ivm van de betrokken personen. Met behulp van Nine Star Ki krijgt men een beter inzicht in zichzelf en in de ander. Hiermee kunnen we ook de “bril” zichtbaar maken waarmee we, vanuit onze eigen blauwdruk, de ander zien. Vanuit deze inzichten ontstaat [een grotere] empathie, welke [weer] de basis kan vormen voor de relatie tussen twee mensen.

Door het doen van oefeningen, samen of ieder voor zich, wordt het inzicht in wie jullie individueel [willen] zijn en in elkaar verdiept.

Relatietherapie wordt ook wel gebruikt als een soort “onderhoud’. Even weer ervaren waar men staat en heen wil: individueel en samen.