Relatietherapie

ACT wordt veelvuldig ingezet bij relatietherapie. Door het doen van oefeningen, individueel of samen, krijgt men een beter inzicht in zichzelf en in de ander.  Daaruit ontstaat [een grotere] empathie, welke [weer] de basis kan vormen voor de relatie tussen twee mensen.

Relatietherapie is overigens niet alleen voor stellen, zoals doorgaans wordt aangenomen. Elke relatie kan weleens stroever lopen, tussen broers en zussen, tussen de ouder/verzorger en het [volwassen] kind, tussen vriend[inn]en, tussen collega’s, de veelheid aan relaties die gebaat kunnen zijn bij relatietherapie is enorm.  

Door het delen van de oefeningen, metaforen en filmpjes uit de ACT Guide App wordt het inzicht in wie jullie individueel [willen] zijn en in elkaar verdiept.

Relatietherapie wordt ook wel gebruikt als een soort “onderhoud’.

Even weer ervaren waar men staat en heen wil: individueel en samen.