Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen LVNT [Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten] en SVN [Shiatsu Vereniging Nederland]. Via deze beroepsverenigingen ben ik ook aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ [Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg]. Dit zorgt ervoor, dat mijn behandelingen [deels] worden vergoed vanuit de meeste aanvullende verzekeringen.